Evanđelja HTML version

25
Ev andelj a
1.4.1.1.7 Kanonska važnost evandelja
Evandelje po Mateju prihvaceno je kao kanonsko od najranijih vremena.
Postoje mnogi tragovi korištenja evandelja, posebno Govora na Gori (Mt 5,6,7) od najranijih
vremena.
To dokazuje da se evandelje smatra kanonskim vec od ranih godina drugog stoljeca.
Evandelje se spominje i citira više od dvadeset puta u drugom stoljecu i ono je evandelje za koje
imamo najviše dokaza od svih knjiga Novoga Zavjeta.
Medu tim dokazima koji govore u prilog kanonskom prihvacanju evandelja nalaze se Latinski i
Sirijski rukopisi koji sadrže evandelje, kao i spominjanje ili citiranje evandelja od strane prvih
otaca crkve.
Cak i nevjernici koji u to doba napadaju evandelje posredno potvrduju prihvacanje evandelja kao
kanonskog.