Evanđelja HTML version

Ev andelj a
27 6
1.5.1.4 Namjena evandelja
Sam Ivan jasno izražava svrhu pisanja evandelja, u Iv 20.31 možemo procitati:„A ov a su
zapisana, da v j eru j ete, da Isu s j est Krist, Sin Božj i, i da v j eru j u ci im ate živ ot u im e
nj egov o.“
Ivan želi evandeljem pomoci ljudima da povjeruju da je Isus Mesija i Sin Božji. Njegova želja je
da kroz vjeru ljudi dobiju dar vjecnog života kroz Isusa Krista.
Evandelje ima evangelisticku namjenu, prvenstveno je napisano za kršcane u Maloj Aziji, medu
kojima su se pojavila mnoga krivovjerja. Rana tradicija govori da je Ivan bio potaknut od
biskupa Azije da napiše evandelje kako bi pobio ta krivovjerja.
Iz teksta evandelja možemo primijetiti da je evandelje sastavljeno za Grcke citatelje.
Ivan pažljivo objašnjava Židovske i Aramejske rijeci (npr. Iv 1:38, 41, 42; Iv 9:7; Iv 11:16; Iv
19:13, 17; Iv 20:16.)
Isto tako trudi se objasniti Židovske obicaje (Iv 2:6; Iv 19.31, 40, 42) i zemljopisne pojmove (Iv
1:28, Iv 11:54)
Zbog jednostavnosti, s jedne strane, i duhovne dubine, s druge, Ivanovo evandelje mnogi
smatraju najljepšim evandeljem.
1.5.1.5 Osvrt na tekst evandelja
Ivanovo evandelje je svjedocenje ocevidca o životu, smrti i uskrsnucu Isusa iz Nazareta,
napisano od Isusovog najbližeg prijatelja.
Ivanovo evandelje naglašava, više nego bilo koje drugo, Isusovo Božanstvo.
Nema povijesnu pocetnu tocku, kao sinopticka evandelja.
Dok Matej i Luka pocinju svoja evandelja rodenjem Isusa Krista a Marko s krštenjem, Ivan istice
bezvremenosti (vjecnost) Isusa kao božanskog bica"U pocetku bij aše Rij ec, i Rij ec, bij aše u
Boga, i Rij ec bij aše Bog." (Iv 1.1),"I Rij ec j e tij elom postala i prebiv ala m edu nam a. I
v idj esm o slav u nj egov u , slav u kao Jedinorodenoga od Oca, pu na m ilosti i istine."
(Iv 1.14)
Ivan želi jasno svima dati do znanja tko je Isus. Želi da znamo da je Isus Bog koji se utjelovio u
ljudsko tijelo, koji je zadivio ljude svojim cudima i ucenjem.
Isus je Bog koji je živio bezgrešan život, da bi potom dragovoljno dao svoj život za otkupljenje
ljudskih grijeha. On je Bog koji je nakon tri dana pobijedio samu smrt i izašao iz groba živ.
Isus nije obicni duhovni ucitelj koji želi ljudima objasniti put do Boga, Isus je sam Bog, i želi da
ljudi vjeruju u njega.
Poruka Ivanovog evandelja je potpuno jasna. Oni koji ne prihvate Isusa kao spasitelja osudeni
su na propast, dok oni koji prihvate Isusa dobivaju vjecni život.
Ivanovo evandelje je mocan i predivan prikaz Isusa iz Nazareta kao samoga Boga.
Objašnjava i dopunjuje sinopticka evandelja dubljom duhovnom dimenzijom i poimanjem Isusa
Krista. Taj naglasak na duhovnu dimenziju pomaže nam da jasnije spoznamo pravi Isusov
identitet i potice nas da odredimo naš odnos prema njemu.