Evanđelja HTML version

27 5
Ev andelj a
1.5.1.2 Vrijeme nastanka
Ivanovo evandelje je posljednje napisano evandelje.
Tocna godina nastanka je nepoznata ali vecina znanstvenika smatra da je evandelje napisano
krajem prvog stoljeca. Godine izmedu 85 i 95 najvjerojatnije su godine u kojima je Ivan napisao
svoje evandelje.
Nekoliko cinj enica gov ori u prilog tim godinam a:
Prv o: tradicija rane crkve smješta nastanak evandelja u te godine (o tome pišu i Irenej Lionski i
Euzebije Cezarejski, isto tako tradicija kaže da je evandelje napisano za vladavine rimskog cara
Domicijana (lat. Titus Flavius Domitianus (Rim, 24. listopada 51. - Rim, 18. ruj na 96.) , bio j e
rimski car, brat i naslj ednik Titov, sin Vespazij anov i poslj ednj i car dinastij e Flavij evaca))
Dru go: razvijena teologija koju možemo naci u tekstu evandelja ukazuje na kasnije godine
nastanka (Iv 1:1-18; Iv 5:18; Iv 8:58; Iv 10:30; Iv 20:28).
T rec: ne spominjanje Saduceja ciji je utjecaj nestao nakon 70. godine.
Cetv rt: razaranje Jeruzalema nije spomenuto jer se desilo oko dvadesetak godina ranije.
1.5.1.3 Mjesto nastanka
Prema tradiciji, Ivan svoje kasne godine provodi uceci, propovijedajuci i pišuci u Efezu.
(Kvint Septimij e Florencij e, roden u Kartagi, oko godine 160 – umro u Kartagi, oko
godine 240.) i Jeronim (oko 347. - Betlehem, 30. ruj na 420.)- svetac, autor prij evoda Biblij e na
latinski j ezik, crkveni naucitelj , crkveni otac, teolog, f ilozof , j ezikoslovac) pišu da je Ivan tijekom
vladavine cara Dom icij ana (81-96g.), koji je progonio kršcane, odveden u Rim.
Tamo Ivana bacaju u kotao pun vrelog ulja ali se on cudesno izbavlja. Nakon toga Ivana
progone na otok Patmos u istocnom Egeju, tamo Ivan u jednoj od špilja piše Otkrivenje.
Nakon Domicijanove smrti (ubijen 96g.), nasljeduje ga Nerv a (lat. Marcus Cocceius Nerva, 8.
studenog 30. - 27. sij ecnj a 98., prvi rimski car u periodu Pet dobrih careva, od 96. do 98) . Ivan
je osloboden i vraca se u Efez gdje piše evandelja i poslanice.
Mnogi rani pisci i crkveni oci potvrduju Efez kao mjesto nastanka evandelja, kao što su;
Irenej Lionski (Smirna, 130. - Lyon, 202.), Origen (Aleksandrij a, 185. - Tir, 253., ugledni
ucitelj i veliki propovj ednik, ref ormator aleksandrij ske škole, iznimno utj ecaj an i plodonosan
pisac 3. stolj eca) , Polikrat (Polykrates oko 130 - 196, biskup u Ef ezu), Jeronim (oko 347. -
Betlehem, 30. ruj na 420.)
T ertu lij an