Evanđelja HTML version

27 3
Ev andelj a
1.5.1.1 Autor
. (Iv 13:23; Iv 19:26; Iv 20:2; Iv 21:7, Iv 21.20)
Zato se opravdano smatra da je pisac evandelja apostol Ivan, ucenik Isusa Krista, ocevidac
mnogih Isusovih djela.
Nadjevak „… po Ivanu“ (?? ?? ? O? ????) dodan je pocetkom ili sredinom drugoga stoljeca,
što jasno govori da rana crkva vjeruje da je upravo apostol Ivan autor cetvrtog evandelja kao i
tri poslanice nazvane njegovim imenom i knjige Otkrivenja.
Dokaz ovoj tvrdnji je i velika podudarnost u stilu i tematici izmedu evandelja i poslanica apostola
Ivana.
Ivanovo ime na Hebrejskom jeJohanan, Jahve j e m ilostiv.
Vjeruje se da je Ivan najmladi od dvanaestorice apostola.
Prema tekstu Matejevog (Mt 27.56) i Markovog evandelja (Mk 1.19, Mk 15.40) Ivan je sin
Zabadeea i Salome.
Prvotno je s obitelji bio ribar na Galilejskom moru pa ucenik i suradnik Ivana Krstitelja. Prvi je
sa Andrijom pošao za Kristom.
Nalazi se, uz Petra i Jakova Starijega, svoga brata, u užoj skupini ucenika, koju Isus u
odredenim okolnostima uzima sa sobom, u cemu se ocituje Uciteljev prisniji odnos s tom
trojicom.
Zajedno je s Petrom i Jakovom kada Isus, u Kafarnaumu, ulazi u Petrovu kucu kako bi mu
ozdravio punicu (Mk 1.29); s ostalom dvojicom slijedi Krista u kucu nadglednika sinagoge Jaira,
cija je kci vracena u život (Mk 5.37); slijedi ga dok se uspinje na goru Tabor gdje ce svjedociti
Preobraženju Gospodnjem (Mk 9.2); uz njega je na Maslinskoj gori kad, pred velicinom Hrama,
izgovara besjedu o svršetku grada i svijeta (Mk 13.3); blizu mu je kad se u Getsemanskom vrtu
povlaci kako bi uputio molitvu Ocu prije muke (Mk 14.33). Prvog dana Pashe zajedno s Petrom,
s kojim je uvijek gajio najdublje prijateljstvo, po Isusovom zahtjevu priprema i posljednju veceru
(Lk 22.8). Unatoc opasnosti, najvecu vjernost i hrabrost pokazao je kada je ostao, kao jedini od
apostola, zajedno sa Djevicom Marijom, Isusovom tetom Marijom Kleofinom i Marijom
Magdalenom podno raspetog Isusa (Iv 19.25). Tada je Isus svoju Majku povjerio baš njemu, da
se za nju brine (Iv 19.26)..
Nakon uskrsnuca, ponovno nalazimo Zebedejeve sinove, zajedno s Petrom i ostalima, u
bezuspješnom nocnom ribolovu, nakon kojega, uz pomoc uskrsloga Isusa, dolaze do cudesnog
ulova. Tada je upravo ucenik kojeg je Isus ljubio taj koji prvi prepoznaje Gospodina i to kaže
Petru (Iv 21,6-7).
Sv. Ivan i sv. Petar pojavljuju se zajedno kada su na prvu Pedesetnicu, puni Duha Svetog
propovijedali mnoštvu te ga krstili (Dj 2) ili kada cine prvo cudo ozdravljenja nakon Isusovog
uzašašca ozdravivši covjeka koji bijaše hrom više od cetrdeset godina (Dj 3), a što ih je dovelo
pred židovsko vijece glavara, starješina, pismoznanaca i svecenika, pred kojima su neustrašivo
govorili o Isusu kao Kristu, unatoc prijetnjama koje su im ovi upucivali (Dj 4). Nakon obracenja
Samarije poslaše tamo Petra i Ivana pa se pomoliše za njih da bi primili Duha Svetoga (Dj 8.14-
16)
Nakon toga znamo da je bio prisutan Apostolskom koncilu u Jeruzalemu, oko 50. g., gdje se uz
Petra i Jakova Mladega ubraja medu stupove prve Crkve (Gal 2.9).
Pisac cetvrtog evandelja je po tadašnjim obicaju anoniman, ali nije ga teško otkriti jer se "krije"
iza izreke: "onaj u cenik, koga j e Isu s lj u bio..."