Evanđelja HTML version

Ev andelj a
22
1.4.1.1.5 Namjena evandelja
Matejevo evandelje prvenstveno je namijenjeno židovskim obracenicima na kršcanstvo.
Namjera je prikazati Isusa kao Mesiju, Krista, Pomazanika, sina Božjeg navještenog iz Starog
zavjeta.
Zato Matej citira navode Starog Zavjeta više nego drugi evandelisti. (oko 70-tak puta)
Isusa želi prikazati kao obecanoga Kralja, koji je svojim životom, smrcu, uskrsnucem i
uzašašcem uspostavio Kraljevstvo Nebesko, koje ce doci u punoj snazi kod njegovog drugog
dolaska na zemlju.
Iako je Matejevo evandelje uglavnom pisano za obracene Židove, nije ograniceno samo na njih.
Matej spominje više Isusovih prispodoba prvenstveno namijenjenih ne-Židovima (drugim
narodima), kao ženidbu kraljeva sina (Mt 22.1-14), isto tako cesto citira proroke Starog Zavjeta
koji se odnose na ne-Židove (npr. Mt 12.18, Mt 21.43 idr.)
Isto tako naglašava univerzalnost kraljevstva Isusa Krista kad spominje Isusovu naredbu iz Mt
28.19 "Zato idite i ucinite sebi sve narode ucenicima, krštavajuci ih u ime Oca i Sina i Duha
Svetoga."
1.4.1.1.6 Osvrt na tekst evandelja
Dugo se smatralo da je Matejevo evandelje prvo napisano, dok sada prevladava mišljenje da je
Markovo evandelje prvo napisano i da je Matej jednim djelom koristio Markovo evandelje kod
pisanja svoga.
Evandelja su prvo najvjerojatnije napisana na aramejskom, dok je do nas stiglo u grckom
prijepisu.
Dok je evandelje na Aramejskom utemeljeno samo na usmenoj predaji, Matej je kod pisanja
Grcke verzije evandelja najvjerojatnije koristio Markovo evandelje a i možda i neke druge
tekstove rane crkve.
Dok pocetna poglavlja evandelja po Luki naglašavaju ulogu Marije, Isusove majke, pocetna
poglavlja evandelja po Mateju naglašavaju ulogu Josipa, ocuha, kao nasljednika Davidove loze u
kojoj ce se roditi kralj cijem kraljevstvu nece biti kraja. (2 Sam 7.12–13, Iz 9.6-7)
Josipu andeo javi da je Marija zacela po Duhu Svetome (Mt 1.20), on je glava svete obitelji kojoj
andeo nareduje da obitelj skloni u Egipat (Mt 2.13) idr.
Za ovaj "dvostruki" pogled kod Mateja i Luke na te prve dane objave i rodenja Isusa vjerojatno
možemo zahvaliti upravo Josipu i Mariji koji su evandelistima prepricali dogadanja tih prvih
dana, svako iz svoje perspektive.
Citajuci o tim dogadanjima u evandeljima u tablici primijetiti cete kako se obje price izvanredno
dopunjuju i otkrivaju potpuniju sliku svih dogadanja.
Glavni naglasak kod Mateja je Isusovo mesijanstvo i Kraljevstvo nebesko. Isto tako jasno je
naglašeno poslanje Isusa prvenstveno prema Židovima i ponovno uspostavljanje vlasti nad
Kraljevstvom kralja Davida.