Evanđelja HTML version

21
Ev andelj a
1.4.1.1.2 Vrijeme nastanka
S obzirom da je bilo potrebno odredeno vrijeme za nastajanje, te oblikovanje usmenog nauka
neki pretpostavljaju da je aramejski Matej nastao oko 40.-50. godine.
Kanonski Matej bio je u izvjesnoj mjeri ovisan o Marku, te se pretpostavlja da nije mogao biti
napisan prije 65. godine, koja je najvjerojatnije vrijeme postanka Markova evandelja.
Dio katolickih strucnjaka smatra da je Matej napisan prije 70. godine, kad su Rimljani razorili
Jeruzalem, no ima takoder vrsnih kršcanskih strucnjaka koji smatraju da je grcki Matej nastao
nešto nakon 70. godine.
1.4.1.1.3 Mjesto nastanka
Imamo malo saznanja o mjestu nastanka evandelja.
Smatra se da je najvjerojatnije napisano u Palestini, dok neki smatraju da je možda napisano
gradu Tiru Sidonskom (grcki: ?????, Týros) je grcki naziv za fenicki grad Sur, grad i morska
luka u Libanonu (pokrajina Donji Liban), oko 80 km južno od Bejruta.
Ili Primorska Cezareja (latinski: Caesarea Maritima), takoder poznata i kao Palestinska
Cezareja.
Moguce je da je mjesto pisanja i grad Antioh, u Siriji.
1.4.1.1.4 Odnos Starog Zavjeta i evandelja po Mateju
Evandelje po Mateju je svojevrsni most izmedu Starog i Novog Zavjeta, izmedu Židovskih
vjernika i ne-Židova.
Matej citira iz Starog Zavjeta više od cetrdeset puta, više nego sva ostala evandelja zajedno.
Koristi citate iz sedamnaest knjiga Starog zavjeta i spominje petnaest osoba iz Starog Zavjeta i to
ne racunajuci Isusovo rodoslovlje u prvom poglavlju.
Citate Starog Zavjeta koristi u formatu obecanje/ispunjenje, i prikazuje Isusa kao Mesiju koji je
ispunio Starozavjetna prorocanstva.
Isto tako mnoge titule i nazivi koji se koriste za opis Y HWH (Boga) primjenjuje na Isusa.
Kao takva poveznica izmedu Starog i Novog Zavjeta evandelje po Mateju stavljeno je kao prvo
evandelje u tekstu Novog Zavjeta, iako najvjerojatnije nije i prvo evandelje koje je napisano.