Evanđelja HTML version

17
Ev andelj a
1.4.1 Uvod u sinopticka evandelja
U sinopticka evandelja ulaze evandelje po Mateju, evandelje po Marku i evandelje po Luki.
Naziv sinopticka dobili su po Grckim izrazima syn – "zajedno" i opsis – "pogled", u slobodnom
prijevodu "zajednicki pogled"
Ne samo da sva tri evandelja opisuju iste dogadaje i govore Isusa Krista, nego i nacin na koji je
prica ispripovijedana skoro je identican u sva tri evandelja.
Upravo zbog toga ovdje sam ih postavio u tablicu, jedno do drugog, u želji da prikažem sva tri
evandelja na nacin koji cini jedinstvenu pricu.
Smatra se da je Markovo evandelje najstarije tj. da je napisano prvo a da su Matej i Luka na
razlicite nacine koristili Markovo evandelje uz druge pisane izvore (nažalost izgubljene) i
usmenu predaju ocevidaca kako bi napisali svoja evandelja.
Najvjerovatnija teorija kaže da su sinopticka evandelja nastala prije 60-tih godina prvog stoljeca,
no neke pisane bilješke možda su nastale još i za Isusovog života.
Svakako usmena predaja potjece od samih pocetaka Kršcanske povijesti, i mi smo prakticki u
doticaju s svjedocanstvima ocevidaca.
Ono što je sigurno je da svi pisani materijali, kao i usmena predaja koju su koristili evandelisti
kod pisanja evandelja potpuno slažu u temeljnim cinjenicama na kojima se zasniva Kršcanska
vjera.
Marko u svom evandelju više opisuje što je Isus radio nego što je govorio, dok Matej i Luka, u
djelovima svojih evandelja koja ne nalazimo kod Marka, pišu o govorima (izrakama) koje je
izgovorio Isus.
Ta cinjenica navodi na zakljucak da su Luka i Matej koristili još neki rani dokument koji sadrži
Isusove izreke, taj dokument neziva se "Q" (Quelle - izvor).
Postoji dokaz na Grckom o postojanju takvog dokumenta koji je preveden s Aramejskog (jezik
koji se u to vrijeme govorio u Palestini, posebno u Galileji. Najvjerovatnije i jezik kojim je
govorio Isus.)
Spominje ga i Papija Hierapolski ( biskup u Hierapolisu u Frigiji današnja Turska, oko 130g.) kad
piše:"Matej je sastavio "Logij u" na Hebrejskom (Aramejskom), i svi su je preveli najbolje što su
mogli."
Po ovom tekstu možemo zakljuciti da je postojalo više verzija tog dokumenta na Grckom, što
ujedno i objašnjava neke male razlike izmedu Matejevog i Lukinog evandelja.
Što se tice vremenskog slijeda dogadanja neka istraživanja tvrde da je evandelje po Luki
kronološki najtocnije.
Ovdje je ono "najrazbacanije", jer sam krenuo od Matejevog evandelja koje je poslužilo kao
obrazac po kojem sam prilagodio prvo Markovo a potom Lukino evandelje, poštujuci redoslijed
koji je ustanovljen u Bibliji.
Namjera mi nije bila tocno ustanoviti vremenski slijed dogadanja nego više posložiti evandelja
na nacin koji još jasnije naglašava poruku (Radosnu vijest) Gospodina Isusa Krista.
Citajuci evandelja posložena na ovakav nacin jasno uocavamo veliki broj podudarnosti ali i
pojedine razlike medu njima koje, po mom mišljenju, dokazuju izvornu vjerodostojnost teksta
evandelja koja je sacuvana do današnjih dana.
Jedinstveni dijelovi u svakom od evandelja "proširuju" cijelu pricu, ali isto tako dodatno tumace