Evanđelja HTML version

11
Ev andelj a
1.3 Biografij a Isusa Krista
roden: 7-2 g. stare ere Betlahem, Judeja
umro: 30 - 36 g 1. stoljece Golgota, Jeruzalem
otac: Bog
maj ka: Marija (djevicansko zacece)
otac posvoj itelj : Josip
Isus iz Nazareta ili Isus Krist je centralan figura Kršcanstva.
Sve kršcanke crkve smatraju ga Sinom Božjim, spasiteljem i otkupiteljem, Mesijom najavljenim
u starom zavjetu koji je svojim životom, smrcu i uskrsnucem otkupio grijehe covjecanstva i
uspostavio novi odnos s Bogom krvlju novoga zavjeta.
Kršcani vjeruju da je Isus umro razapet na križ, tjelesno uskrsnuo od mrtvih i time predskazao
uskrsnuce svih ljudi koji prihvate Isusa kao spasitelja na kraju vremena kad ce Isus ponovo doci
suditi žive i mrtve. Jedne, koji povjeruju i prihvate Isusa, na život vjecni a druge na vjecno
uništenje.
Znacenje imena Isus objašnjava se kao "Bog spašava".
Dok ime Krist ima znacenje "Pomazanik". Iako je kroz povijest rijec Krist postala više Isusovo
ime ono je u stvari titula.
U Matejevom evandelju 16:16 citamo "Simon Petar odgovori: "Ti si Krist, Sin Boga živoga.", i
tako identificira Isus mesijom.
Isus je živio u Galileji vecinu svog života, govorio je aramejski, najvjerojatnije i Hebrejski, možda
nešto i grcki.
Glavni izvor informacija o životu i ucenju Isusa nalazimo u evandeljima iako neki znanstvenici
smatraju da se i apokrifne knjige mogu koristiti kao izvor informacija o Isusu.
(A pokrifi spisi dv oj bene autenticnosti; naziv se osobito odnosi na odreden broj židov skih i kršcanskih
v j erskih knj iga biblij skog sadržaj a koj e se ne ubraj aj u u kanon Sv etog pisma.)
Rodenj e
Isus se rodio u Betlahemu Judeja (Mt 2.11), 7 – 2 g. stare ere. Evandelja opisuju da je Isusa
rodila djevica Marija na koju je sišao Duh Sveti.
Andeo navješcuje pastirima rodenje Isusovo (LK 2.10) i oni ga prvo posjecuju. (Lk 2.15)
Nakon osam dana, po židovskom obicaju, obrezuju ga.
Nedugo nakon rodenja posjecuju ga i tri mudraca s Istoka (Mt 2.1) , i donose mu darove (Mt
2.11).
Nakon isteka dana cišcenja po Mojsijevom zakonu, roditelji ga vode u Jeruzalem da ga "prikažu"
Gospodinu (Lk 2.22). U hramu ga Simeon ( Lk 2.34) i prorocica Ana (Lk 2.38) prepoznaju kao
Mesiju.
Nakon toga po uputi andele bježe u Egipat (Mt 2.13)
Dj ecaštvo
Nakon nekog vremena, opet po naredenju andela, vracaju se u "zemlju Izraelovu" u pokrajinu
Galileju u grad Nazaret. (Mt 2.22 - 23)
U evandeljima nalazimo vrlo malo podatka o ranim Isusovim godinama.
Samo evandelje po Luki opisuje jedan dogadaj iz Isusovih djecackih godina, to je posjet Isusa,