Evanđelja HTML version

Ev andelj a
10
Iako su pergamenti cvršci materijal od papirusa, oba materijala su organskoga porijekla i
raspadaju se prilicno brzo posebno u vlažnim uvjetima atmosfere.
Zato nije cudno da najviše sacuvanih spisa dolazi iz suhih i toplih predjela Bliskog istoka
1.2.9 Žanr
Dosta dugo se postavlja pitanje u koju književnu grupu (žanr) možemo svrstati evandelja.
Nakon povijesnih i književnih istraživanja vecina znanstvenika podržava tvrdnju da su
evandelja vrsta grcko-rimske biografije.
Neke od karakteristika Grcko-Rimskih biografija su:
?prvenstveno se fokusiraju na jednu osobu
?ne prate kronološki slijed dogadanja nego žele naglasiti neku poruku ili ucenje i tome prilagode
redoslijed dogadanja
?cesto naglašavaju jedan životni period osobe o kojoj pišu
Iako možemo reci da evandelja spadaju u književnu vrstu anticke biografije, ona su u isto
vrijeme i pouzdan povijesni dokument o životu i ucenju Isusa Krista.
Tu namjeru da što tocnije prenesu povijesne cinjenice o Isusa naglašavaju i sami pisci evandelja
(Lk 1.1-4, Iv 19.35)
Pisci evandelja imali su slobodu tumaciti znacenje pojedinih dogadanja ili ucenja Isusa Krista, ali
nisu imali slobodu izmišljati dogadaje i izreka Isusa, niti bi namjerno iskrivljavali cinjenice o
Isusovom životu kojima su bili svjedoci ili ih saznali iz prve ruke od ocevidaca samih dogadanja.
Uz to što su evandelja povijesni dokument, ona su i pisana s namjerom evangelizacije, tj.
pobudivanja i produbljivanja vjere, kako nevjernika tako i samih vjernika.
To se jasno vidi u evandelju po Ivanu, gdje Ivan piše:
" I m noga dru ga cu desa u cini Isu s pred u cenicim a sv oj im ; koj a nij esu napisana u knj izi
ov oj .
A ov a su zapisana, da v j eru j ete, da Isu s j est Krist, Sin Božj i, i da v j eru j u ci im ate živ ot u
im e nj egov o." (Iv 20.30-31).
Istu namjeru imaju i sinopticka evandelja.
Da zakljucim, evandelja su vrsta Grcko – Rimske biografije i u isto vrijeme i povijesni dokument
ali uz to žele od svojih citatelja napraviti vjernike.
Opcenito anticke biografije prikazuju svoje junake kao osobe kojima se treba diviti i oponašati ih.
Evandelja uz to žele prikazati Isusa kao i objekt vjere i pozvati citatelje na osoban odnos s njim.