Evanđelja HTML version

Ev andelj a
8
1.2.7 Povijesna tocnost evandelja
Evandelisti izvještavaju o stvarnim dogadajima i ljudima koji su sudionici tih dogadanja, no u
isto vrijeme njihovi spisi jasno naglašavaju duhovno poslanje koje ima Isus Krist.
Povjesnicari se uglavnom slažu da evandelja vjerodostojno svjedoce o Isusu i vremenu u kojem
je živio, unatoc nekim manjim razmimoilaženjima u pojedinim opisima dogadaja ili u
redoslijedu po kojem su se dešavala.
Važno je napomenuti da nema nikakvih razmimoilaženja u bitnim teološkim pitanjima izmedu
cetiri evandelja.
Sva cetiri evandelja prenose istu duhovnu poruku (radosnu vijest) i pouzdano svjedoce o životu i
ucenju Isusa Krista.
Iako su evandelja (posebno sinopticka) vrlo slicna bilo ih je dosta teško detaljno uskladiti,
prvenstveno zbog ponekad drukcijeg redoslijeda dogadanja koja opisuju a i zbog manjih razlika
u tekstu izmedu evandelja.
Kako bi se lakše razriješila ova manja razmimoilaženja i nedosljednosti u tekstu evandelja treba
uzeti u obzir par stvari:
1. Glavna namjera evandelista je autenticno i jasno prenijeti poruku Isusa Krista i prikazati ga
kao Sina Božjeg, zato evandelja prvenstveno ne slijede kronološki slijed dogadanja nego su
dogadaji posloženi tako da što bolje naglase smisao poruke.
2. Razlike u upotrebljenoj rijeci u tekstu možemo objasniti i cinjenicom da je Isus vjerojatno
vecinu svojih govora izgovorio na Aramejskom dok evandelja bilježe njegove govore ne
Grckom. Svakako se može reci da su evandelisti sacuvali istinitost Isusovih rijeci iako ponekad
koriste ponešto razlicite rijeci u tekstu.
3. Te manje razlike lakše je objasniti i ako uzmemo u obzir da se tekst evandelja nebrojeno puta
rucno prepisivao, i sigurno ispocetka od strane dobronamjernih ali možda nedovoljno
obucenih sljedbenika.
4. Kad naidemo na ponešto drukciji opis nekog dogadaja važno je razluciti dali je taj opis
proturjecan ili se opisi nadopunjuju na nacin da jedan opširnije i detaljnije govori o istom
dogadaju. (npr. Mt 20.30 – Mk 10.46 – Lk 18.35). Svakako da takvi opisi nisu proturjecni
nego svaki evandelist opisuje dogadaj na nacin koji mu se cini najprimjereniji za poruku koju
žele naglasiti. Oba takva teksta možemo uzeti kao istinit opis i citajuci ih usporedno tek
dobivamo potpunu sliku samog dogadaja.
5. I na kraju, treba reci da ako pristupamo evandeljima vec kao vjernici svakako nam treba
poniznosti i strpljivosti kad naidemo na neke nejasnoce u tekstu evandelja ili bilo koje druge
Biblijske knjige.
Poniznosti na nacin da ne postavimo sebe kao kriterij po kojem "sudimo" evandeljima, nikako
ne želimo svesti Mudrost Rijeci Božje na razinu "mudrosti" misli ljudske.
Kao što sama Rijec kaže: "... j er s Bogom cov j ek m j eriti se ne m ože." (Job 33.12)
ili na
drugom mjestu: "A li otku da nam Mu drost dolazi? Na koj em m j estu Razu m prebiv a?
Cov j ek nj ezina ne poznaj e pu ta, u zem lj i živ ih nisu j e otkrili." (Job 28.12-13); "Jedino j e
Bog pu t nj en proniknu o, on j edini znade gdj e se nalazi" (Job 28.23).
Isto tako trebamo strpljivost kad se nademo pred nekim nerazumljivim dijelovima teksta i
evandelja i bilo koje druge knjige Biblije. Takvi izazovni dijelovi nisu dospjeli u Bibliju
nekakvim Božjim propustom, vjerujem da su oni tamo kao izazov koji je Bog stavio pred
svakog vjernika kako bi se posvetili proucavanju Rijeci Božje i molitvi. Ponekad ce trebati
dosta vremena, proucavanja i molitve dok nam Bog ne odgovori ne neke nejasnoce. No ako
ostanemo strpljivi do kraja, ako ne prije, sve nejasnoce objasniti ce nam sam Isus kad budemo
s njim u raju.