Evanđelja HTML version

7
Ev andelj a
1.2.6 Kanon evandelja
Rijec kanon možemo prevesti kao standard ili norma, kad rijec primjenjujemo prema
Biblijskim spisima onda taj izraz oznacava listu knjiga koje se smatra autenticnim i nadahnutim
Duhom Svetim a od kojih se sastoji Stari i Novi zavjet.
Prvi kršcani nisu imali kanon, prvenstveno su se služili usmenom predajom apostola ili prvih
ucenika. No relativno brzo, s porastom pisanih dokumenata, ukazala se potreba za
odredivanjem kanona tj. liste spisa koji se može smatrati autenticnim i vjerodostojnim.
Što se tice evandelja, kršcani prihvacaju cetiri evandelja (Matej, Marko, Luka i Ivan) kao
vjerodostojna i nadahnuta teksta koja svjedoce o Isusu i njegovom poslanju i ucenju.
Na ta cetiri spisa temelji se cijelo kršcanstvo i samo u njima možemo "pronaci" istinitog Isusa
Krista.
Iz tekstova ranih kršcanskih pisaca možemo saznati da je autenticnost ova cetiri evandelja
široko prihvacena vec sredinom drugog stoljeca. Vrlo je vjerojatno da je baš prihvacanje ova
cetiri evandelja kao autenticna i vjerodostojna oznacilo pocetak stvaranja kanona Novoga
Zavjeta kakvog poznajemo danas.
Prema svjedocenju povjesnicara, kanon Novoga Zavjeta koji koristimo danas uspostavljen je u
cijelosti u cetvrtom stoljecu, dok su ova cetiri evandelja prihvacena kao vjerodostojna puno prije
toga.
Kanonska evandelja možemo podijeliti u dvije grupe, u prvoj grupi nalaze se sinopticka
evandelja (Matej, Marko i Luka), a u drugoj Ivan.