Du-Mezhebi HTML version

H A N E F –
VE
Ş A F İ –
M e z h e b l e r i n e a i t
Dᅵ - MEZ HE Bİ
( İ K İ M EZ H E B ) Adlı bir
İ L M İ H Â L
Y a z a n
Konya’nın bir çiçeğidir,
Konya İ mam- H atip Ok ul u
Ö ğ r e t m e n i
yazdığım şu İlmihâl.
Abdülmecid Ünlükul
Feyz’i aldım ᆱTebriziᄏ den,
*
İ L E R İ B A S I M E V İ
K O NY A
19 6 2
bir de ᆱMevlânaᄏ celâl
Al da oku ey azizim,
eksiğin bulsun kemâl