Aşezări şi locuinţe medievale timpurii (sec. VI/VII - IX/X) în Transilvania HTML version

Valentin Victor Vizauer
AEZARI I LOCUINlE
MEDIEVALE TIMPURII
ÎN TRANSILVANIA
(SEC. VI/VII-IX/X)
Argonaut
Cluj-Napoca
2008
3