A Good Find (Polish Edition) HTML version


A Good Find
Polish Edition
Gary L Beer
Contents
Chapter 1
Znajdź dobry
Treśd
Niniejsza publikacja ani jego częśd nie może byd powielana,
Bohaterowie tej powieści są fikcyjne
Treśd
Gary L Beer urodził się w Kent, w Anglii i angielsku i walijsku stał podróżnik w młodym wieku. Wycieczka w górach
Walii z rodzicami jako dziecko zaszczepił w nim ducha przygody, który pozostał do dziś.
Po podniesieniu rodzinę nowe życie została nałożona i wyzwanie Gary poszedł na studia i uzyskał tytuł Bachelor
of Science w chemii farmaceutycznej później uzyskał tytuł magistra w dziedzinie chemii, badania nano-cząstek,
nauki w czołówce technologii. Gary napisał wiele popularnych powieści;
Journey Thru Ameryka Mój Quest For Peace
Journey Thru America Way Home
Dobre znaleźd
SUZY
Starship Stinedern
Grailem
Gary L Beer popularnego pisarza podróży zagłębia się w dziedzinie fantastyki, daje nam fascynujący thriller.
Trzech znajomych na przejażdżkę rowerową wzdłuż północnego wybrzeża Kentu i znaleźd worek pieniędzy
należącej do przemytników i handlarzy narkotyków lokalnych. Handlarze narkotyków są szybko w ich dążeniu do
odzyskania swoich pieniędzy, a trzej przyjaciele wkrótce znaleźd się w sytuacji, bardzo poważne.
Meandry złożona sied oszustwa wśród handlarzy narkotyków jest tkana i nieostrożnośd wykazują o zdrowie
swoich klientów w niebezpiecznej substancji, które sprzedają zdecydowanie portretował. Life gang wydaje bardzo
realne i to jest szokujące, brutalne i często dziwnie zabawne.
Jest intrygująca historia i pokazuje postawę niewyjaśnione sprawy dilerów narkotyków, który jest plagą naszych
ulicach. Niesamowita przygoda, pełna niebezpieczeostw i pokazad ciemniejszą stronę życia, że wielu nie wierzy
istnieje.
Pragnienie pieniędzy i władzy, że dealerzy chętnie pojawia się w tej powieści i długości ludzie są gotowi, aby
przejśd do niego dostad.