மரணமடைந்த எழுத்துக்களின் புலம்பல்

You currently don't have Adobe Reader installed. In order to view this file, please download Adobe Reader from <a href="https://get.adobe.com/reader/" target="_blank">here</a>. Or, if you want to download the PDF file to your computer, please click <a href="https://www.free-ebooks.net/ebook/மரணமட-ந-த-எழ-த-த-க-கள-ன-ப-லம-பல/pdf">here</a>.