மனித மனம் ஒரு மிருகப் பண்ணை

Author:

Downloads: 228

Pages: 44

Published: 3 years ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

 • 1 star
 • 2 stars
 • 3 stars
 • 4 stars
 • 5 stars
Book Description

மிருகங்கள் மாற்றும் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே மனது. ஒரே செயல்பாடு காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் இவை மாறுவதில்லை ஆனால் மனிதனின் சிந்தனையும் செயல்பாடும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகிறது என்?

ABOUT THE AUTHOR

Natarajan

Retired Electronics Engineer, took to Spirituality after certain miracles in life, moved by poverty around the globe. Took to researching on ECONOMICS, POLITICS. Wrote several books with sort stories so that poorest of poor can understand. Only the poor and common man can change the world, Poor are poor because they do not have Learning & Thinking skills.

Author's Social Media:   Twitter Account |FB Profile

Other books by author...

 • Why the Monk laughted Part One
  Why the Monk laughted Part One Philosophy by Natarajan
  Why the Monk laughted Part One
  Why the Monk laughted Part One

  Reads:
  9

  Pages:
  28

  Published:
  Jan 2019

  The majority of Humans are happy with their life that has alternations of pain and pleasure. A little pleasure erases the pains. Pains are forgotten over a pe...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Why the Monk Laughed - Part II
  Why the Monk Laughed - Part II Philosophy by Natarajan
  Why the Monk Laughed - Part II
  Why the Monk Laughed - Part II

  Reads:
  21

  Pages:
  44

  Published:
  Dec 2018

  Majority of us live our lives in an insignificantly small world, a small subset of the entire universe. We live in a Sense restricted world.Seekers knew that ...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Career Options for Educated Unemployed
  Career Options for Educated Unemployed Self-Improvement by Natarajan
  Career Options for Educated Unemployed
  Career Options for Educated Unemployed

  Reads:
  400

  Pages:
  64

  Published:
  Oct 2017

  Not all those who are Educated get employment. No Government has any magic to create jobs. The leaders lie because the people are happy listening to lies. The...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

 • Poverty Line. Poverty is Not Natural
  Poverty Line. Poverty is Not Natural Economy by Natarajan
  Poverty Line. Poverty is Not Natural
  Poverty Line. Poverty is Not Natural

  Reads:
  338

  Pages:
  49

  Published:
  Jul 2017

  Poverty is not natural. There are a large number of people who have no ability to learn and think. In developed countries there are strict laws to prevent lea...

  Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

You may also like...