ஓட்டங்கள் (Spirituality Through Eyes of Science)

Author:

Downloads: 250

Pages: 185

Published: 2 years ago

Rating: Rated: 0 times Rate It

  • 1 star
  • 2 stars
  • 3 stars
  • 4 stars
  • 5 stars
Book Description

This is the second book on Spirituality after The Dalgal. Understanding spirituality is difficult for common man. So I am taking readers through small steps. My next book titled illusions will tell more and take one right up to the door steps.engineers, medical professionals physics trained can understand the next book. They can get close to meeting Gods.

ABOUT THE AUTHOR

Natarajan

Retired Electronics Engineer, took to Spirituality after certain miracles in life, moved by poverty around the globe. Took to researching on ECONOMICS, POLITICS. Wrote several books with sort stories so that poorest of poor can understand. Only the poor and common man can change the world, Poor are poor because they do not have Learning & Thinking skills.

Author's Social Media:   Twitter Account |FB Profile

Other books by author...

  • Poverty Line. Poverty is Not Natural
    Poverty Line. Poverty is Not Natural Economy by Natarajan
    Poverty Line. Poverty is Not Natural
    Poverty Line. Poverty is Not Natural

    Reads:
    65

    Pages:
    49

    Published:
    Jul 2017

    Poverty is not natural. There are a large number of people who have no ability to learn and think. In developed countries there are strict laws to prevent lea...

    Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

  • My Dear Son Book Two
    My Dear Son Book Two Short Stories by Natarajan
    My Dear Son Book Two
    My Dear Son Book Two

    Reads:
    129

    Pages:
    116

    Published:
    Nov 2015

    This is a short story collection for all ages. Reading these stories the reader would appreciate the benefit of living by value systems. These stories were t...

    Formats: PDF, Epub, Kindle

  • My Dear Son - One
    My Dear Son - One Short Stories by Natarajan
    My Dear Son - One
    My Dear Son - One

    Reads:
    203

    Pages:
    105

    Published:
    Nov 2015

    Living life by value system. Life can be led in any which-ever-way. But there is one sure shot way to live with least failures and maximum happiness and succe...

    Formats: PDF, Epub, Kindle, TXT

  • திருமணம் சுவர்கத்தில், மணமானவர் நரகத்தில்ò¤ù¢-
    திருமணம் சுவர்கத்தில், மணமானவர் நரகத்தில்ò¤ù¢- International by Natarajan
    திருமணம் சுவர்கத்தில், மணமானவர் நரகத்தில்ò¤ù¢-
    திருமணம் சுவர்கத்தில், மணமானவர் நரகத்தில்ò¤ù¢-

    Reads:
    109

    Pages:
    147

    Published:
    Nov 2015

    திருமணமாகி திண்டாடுவோர் என்று ஒரு கூட்டம்.- திருமணமே ஆகவில்லை என்று வருந்தும் பெற்றோர்-பிள்ளைகள் என்று வேறு ஒரு கூட்டம்.திருமணத்தால் கணவன் மனைவி அவதிப்படுவது ...

    Formats: PDF

You may also like...