Not a member?     Existing members login below:
Take Free-eBooks to GO! With our Mobile Apps here

ReligiousSort by:
Page of 49
Showing results: 71-80 of 488
Bediening in Die Huiskerk Gemeente

Bediening in Die Huiskerk Gemeente

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 9
Pages: 96

Hierdie boek behandel praktiese bediening in die Nuwe-Testamentiese gemeente. Almal word toegerus in die “Christus” bediening met die doel om as almal deelnemende en almal funksionerende seuns en konings van God in die liggaam van Christus te funksioneer. Ons is almal geroep om te bedien. Die...

Bybel Gefundeerde Leierskap

Bybel Gefundeerde Leierskap

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 12
Pages: 130

Hierdie boek verduidelik hoe leierskap in die kerk funksioneer. Ware Bybel gefundeerde leierskap volgens Nuwe-Testamentiese voorskrifte is nie dit wat ons vandag in die kerk sien nie. Hierdie boek gebruik baie belangrike Skrifgedeeltes in die Bybel om aan die leser God se wil en doel met...


Is Ons Bybels Korrek?

Is Ons Bybels Korrek?

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF
Published: Nov 2015
Downloads: 15
Pages: 48

Daar is tans ‘n baie groot aanslag op die outentisiteit van die woord van God. Die kern van die aanslag op die woord van God is tweërlei van aard: Eerstens word daar van korrupte grondtekste gebruik gemaak tydens vertaling. Tweedens word die Bybels wat vanuit die korrekte grondtekste vertaal is...

Huiskerke: Hoe? Hoekom?

Huiskerke: Hoe? Hoekom?

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 8
Pages: 342

Hierdie boek is ‘n omvattende handleiding wat die Nuwe-Testamentiese kerk van die Bybel aan die leser bekend stel. Alle aspekte van die vroeë kerk se gemeente lewe word in die boek behandel. Die handleiding fokus op die geestelike beginsels wat outentieke huiskerk planting beheer. Dit is ook...

Die Waarheid Omtrent Siektes en Ander Ellendes

Die Waarheid Omtrent Siektes en Ander Ellendes

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 30
Pages: 125

Hierdie boek is geskryf om vals leerstelling ten opsigte van siektes en ander ellendes uit die woord van God te weerlê. God wil nie dat ons in onkunde en in die duister moet lewe ten opsigte van die oorsake van siektes en ellendes nie. As ons weet wat werklik siekte veroorsaak dan weet ons ook...


Die Waarheid Omtrent Bloedlynvloeke

Die Waarheid Omtrent Bloedlynvloeke

ASR Martins | International
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, TXT
Published: Nov 2015
Downloads: 40
Pages: 310

Hierdie boek is geskryf om hierdie vals leerstelling uit die woord van God te weerlê. Kinders van God is werklik nie op hoogte met die woord van God met betrekking tot hierdie onderwerp nie. Hoewel die Bybel ast’ware hierdie leerstelling in soveel woorde baie duidelik bevestig as ‘n vals...

Jesus Gospel of Gods Love

Jesus Gospel of Gods Love

Eva Peck | Religious
Rating:     Rated: 1 times
Format: PDF, ePub, Kindle
Published: Nov 2015
Downloads: 114
Pages: 94

Jesus Gospel of Gods Love presents a fresh, non-traditional look at the Bible and Christian Orthodox teachings. It explores the history and nature of the Bible and the development of Christianity, nature of God, nature of humanity, the afterlife and the way to salvation. If the concepts as...

Truths From God's Word

Truths From God's Word

Ricky Yarbrough | Religious
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, ePub, Kindle
Published: Nov 2015
Downloads: 87
Pages: 54

This book was written to share truths from God's word (Holy Bible).


Biblical Manhood

Biblical Manhood

Ryan M Marks | Religious
Rating:     Rated: 1 times
Format: PDF, ePub, Kindle
Published: Nov 2015
Downloads: 127
Pages: 61

Biblical Manhood is a 7 - lesson curriculum on manhood written by a (then) high school student who developed and taught the class to a group of young men. Updated and revised over the years. This book continues to impact and encourage men of all ages with eternal implications.

Understanding the Prophetic Times We Live In

Understanding the Prophetic Times We Live In

ASR Martins | Religious
Rating:     Rated: 0 times
Format: PDF, ePub, Kindle
Published: Nov 2015
Downloads: 250
Pages: 100

During the morning hours of Tuesday, June 2, 2015, the Lord Jesus Christ instructed me to write this report. He called it a “report” because He wanted me to write it as a “report of imminent events” to those who wish to understand the prophetic times we live in. The aim of this report is...

Page   of 49
Page
Remove